Veiling op 12 april om geld in te zamelen voor de restauratie van de kerktoren!

Kerkvoorwerpen, werken van lokale kunstenaars en ludieke prijzen onder de hamer tijdens avondvullend programma 

Op vrijdagavond 12 april vindt er in zaal ‘De Abt’ een bijzondere veiling plaats. Op die avond zamelen we namelijk geld in voor de restauratie van de kerktoren van de Antonius Abt. Zaal ‘De Abt’ gaat om 19:30 open waarna het programma om 20:00 start. Tijdens de avond worden er veel verschillende items aangeboden. Zo gaan kerkvoorwerpen, werken van lokale kunstenaars en ludieke prijzen onder de hamer. Ook is er een ‘Rad van Fortuin’ waarmee prijzen te winnen vallen die gedoneerd zijn door lokale ondernemers. De entree zelf is gratis en de avond staat onder de deskundige leiding van veilingmeesters Ad Snoeren en Frank Hoogers. U bent van harte welkom.

Kijkavond

Woensdag 10 april, twee dagen voor de veiling, is er een kijkavond in De Abt. Belangstellenden kunnen tussen 17:00-19:30 komen kijken naar de items, kunstwerken en acties die tijdens de veiling onder de hamer gaan. Pronkstukken tussen de veilingitems zijn een set van vier glas-in-lood panelen en een karakteristieke kerkkast, beide nog uit de oude pastorie van Terheijden. Alle opbrengsten van de veiling, het rad van fortuin en de consumpties die avond komen ten goede aan de restauratie van de toren van kerkgebouw de Antonius Abt.

Restauratie toren

De restauratie van de kerktoren van de Antonius Abt is een grote en dure klus. Tijdens verschillende evenementen in ‘De Abt’ is er al geld opgehaald voor dit werk. Daarnaast zijn er ook fondsen aangeschreven. Dankzij deze inspanningen gaat de restauratie in april van start. Toch is nog niet ál het benodigde geld bij elkaar. Onze voorzitter, Petra Kimmel, legt uit:

“Dankzij de donaties van onze ‘Vrienden van de Antonius Abt’, bijdrages van verschillende fondsen en de opbrengsten van evenementen hebben we het grootste gedeelte van het benodigde geld binnen. We komen nu nog een bedrag van €10,000 tekort die we als stichting zelf moeten inzamelen. Vandaar dat we deze veiling op 12 april organiseren. Heel veel lokale ondernemers, inwoners en vrijwilligers helpen ons bij deze veiling. Het is dan ook geweldig om te zien hoeveel mensen dit prachtige gebouw een warm hart toedragen. We nodigen iedereen uit om er met ons op 12 april een prachtige avond van te maken met hopelijk een mooie opbrengst voor de toren!”

Mirjam Schrauwen_foto's flyer kerk (62)
De toren van de Antonius Abt waarvoor geld wordt ingezameld

Kerkbanken en andere voorwerpen uit de Heilige Antonius Abt te koop aangeboden op 12 januari 2019

De afgelopen tijd is Stichting Behoud de Antonius Abt samen met de parochie en de WOK (Werkgroep Onderhoud Kerk) druk bezig geweest met het klaarmaken van de kerkruimte voor Kerst. Tijdens deze voorbereiding werd duidelijk dat niet alle banken en voorwerpen teruggeplaatst gaan worden in de Heilige Antonius Abt. Er is toen besloten om deze banken en voorwerpen te koop aan te bieden. De verkoop is op 12 januari 2019 van 12:00-15:00 op twee locaties. De opbrengst van deze verkoop gaat volledig naar de restauratie van de kerktoren!

Een van de kleine bankjes (1.65m) die te koop wordt aangeboden

Toen tijdens het klaarmaken van de Heilige Antonius Abtkerk duidelijk werd dat niet alle banken en losse voorwerpen (stoeltjes, tafeltjes e.d.) teruggeplaatst konden worden, hebben alle partijen in samenspraak besloten om ze in de verkoop te doen. Hiermee kunnen er twee vliegen in één klap geslagen worden: er kan geld ingezameld worden voor de hoognodig torenrestauratie én aan belangstellenden wordt de kans geven om in het bezit te komen van unieke items uit het oudste monument van de gemeente Drimmelen.

Van de banken zijn er twee standaardmaten beschikbaar. De banken zijn ofwel 1.65 meter lang (kleine banken) ofwel 4.70 meter lang. Beiden kosten €100 euro per stuk. Er dient zelf gezorgd te worden voor het vervoer van de banken van de verkooplocatie.

Voor € 35 extra (dus €135) worden de lange banken op maat gemaakt. Hierbij kan gekozen worden voor de volgende maten: 2.15 meter, 2.70 meter, 3.10 meter,  3.65 meter en 4.10 meter.

Deze op maat gemaakte banken kunnen dan in het eerste kwartaal van 2019, op afspraak, worden opgehaald.

De verkoop vindt op 12 januari 2019 tussen 12:00-15:00 plaats op de volgende adressen:

Kleine banken (1,65 meter)         De Abt, Markstraat Terheijden                          (Alleen contant)

Overige banken en spullen          Bergen 26 Terheijden                                  (Pinnen ook mogelijk)

Voor deze eenmalige verkoop geldt op=op. Mis deze kans dus niet om een uniek historisch voorwerp uit Terheijden te bezitten!

Jazzin’Abt 2018 swingt op 4 november in de pas geopende ‘Abt’ in Terheijden

Matineeprogramma met jazzartiesten vindt plaats vanaf 15:00

Op zondag 4 november 2018 organiseert Stichting Behoud de Antonius Abt wederom ‘Jazzin’Abt’. De aankomende editie wordt extra speciaal, omdat deze plaats zal vinden in de pas geopende, multifunctionele ruimte ‘De Abt’. In deze bijzondere setting zullen verschillende jazzartiesten, waaronder de internationaal beroemde jazzpianist Rob van Bavel, optredens verzorgen. De zaal opent om 15:00 waarna het matineeprogramma om 15:30 van start zal gaan. De entree is gratis. Opbrengsten van de consumpties komen ten goede aan de restauratie van de toren van de Heilige Antonius Abtkerk.

De artiesten van ‘Jazzin’Abt 2018’

Matinee

Na een succesvolle start in 2015 is het alweer tijd voor de derde editie van Jazzin’Abt. Centraal staat het lokaal jazztalent dat onze gemeente te bieden heeft. Zo zullen twee jonge saxofonisten uit Terheijden, Susan Steevens en Paul Taks, begeleid worden door jazzpianist Rob van Bavel die zijn roots in Wagenberg heeft liggen. Ook zangeres Eveline uit Terheijden is weer van de partij.

De optredens vinden voor de eerste keer plaats in ‘De Abt’. Deze ruimte, gemarkeerd door een unieke afscheidingswand die ook dienst doet als kunstwerk, zal voor het sfeervolle decor zorgen tijdens het matineeprogramma. Deze middag biedt dan ook een unieke kans om talentvolle muzikanten in een bijzondere ambiance te bewonderen.

Opbrengsten voor restauratie toren Antonius Abtkerk

Natuurlijk kan er tijdens deze middag van een drankje genoten worden. Alle opbrengsten hiervan zijn bestemd voor de aankomende restauratie van de toren van de Heilige Antonius Abtkerk. Zo wil Stichting Behoud de Antonius Abt ervoor zorgen dat er nog lang genoten kan worden van optredens en andere activiteiten in dit kenmerkende gebouw in het centrum van Terheijden.

Kortom, reden genoeg om op 4 november te komen genieten van Jazzin’Abt!

Officiële start ‘De Abt’ met onthulling wand op 9 september in Terheijden.

Op zondag 9 september 2018 om 11:30 vindt in Terheijden de officiële start van ‘De Abt’ plaats met de onthulling van de afscheidingswand. De opening zal verricht worden door Burgemeester Gert de Kok, waarna de wand feestelijk wordt onthuld. Na de opening gaat er een middagprogramma van start met optredens en exposities. Stichting Behoud De Antonius Abt nodigt alle Terheijdenaren en andere belangstellenden van harte uit om de opening bij te wonen en een kijkje te komen nemen in De Abt!

Teruglopende kerkbezoeken en inkomsten dreigden ervoor te zorgen dat de Antonius Abtkerk in Terheijden voorgoed de deuren zou moeten sluiten. Stichting Behoud De Antonius Abt is toen in het leven geroepen om het monumentale kerkgebouw te behouden. Met het plaatsen van een afscheidingswand is de Heilige Antonius Abtkerk in tweeën verdeeld: een kleine kerk blijft behouden voor de parochianen en een aparte zaal (‘De Abt’) gaat dienst doen als multifunctionele ruimte. Zo kan het gebouw ook in de toekomst een centrale rol in het dorp blijven spelen.

Het project is niet zomaar tot stand gekomen. Het bijzondere ontwerp van de wand komt van architect Edwin Paymans van Synarchi Architecten uit Roosendaal en Susan Nash, kunstenares uit Breda. Samen met vele vrijwilligers hebben ze het ontwerp gerealiseerd door het beplakken van de wand met afbeeldingen. Aannemersbedrijf Rasenberg heeft de wand vervolgens opgebouwd en een gedeelte ervan gesponsord.

Voorproefje van de gerealiseerde wand.

Sponsoren waren onmisbaar bij het realiseren van de wand en ‘De Abt’. Zo heeft zowel het bestuur van de Vijf Heiligen Parochie als het Prins Bernard

Cultuurfonds bijgedragen. Daarnaast heeft de Gemeente Drimmelen, in het kader van toegankelijkheid, een invalidentoilet gesubsidieerd. Dankzij deze giften en de onvermoeibaarheid van vele vrijwilligers is ‘De Abt’ nu klaar om in gebruik genomen te worden!

Op zondag 9 september vindt vanaf 12:30 het middagprogramma plaats van de officiële start van ‘De Abt’ in Terheijden. Nadat de bijzondere wand is onthuld, zullen er diverse acts en optredens zijn in ‘De Abt’. Hiermee is goed te zien wat er in de toekomst allemaal mogelijk is in de nieuwe multifunctionele ruimte.

Speciale aandacht is er in het middagprogramma voor de jeugd van Terheijden. Zo komt Cowboy Billie Boem optreden, zijn er professionele schminckers aanwezig en wordt er een tekenwedstrijd gehouden. Kortom een perfecte middag om met de (klein)kinderen even langs te komen en tegelijkertijd de nieuwe wand te bewonderen!

Verder is er ruimte voor een expositie, muzikale bijdrages van de koren in onze gemeenschap, een film over het tot stand komen van de afscheidingswand en optredens van lokaal talent. Het volledige programma is hieronder te vinden:

Houdt de Facebook pagina van Stichting Behoud De Antonius Abt in de gaten voor updates en nieuws. We hopen u te zien op 9 september 2018!

Stand van zaken Toren

Zoals u weet hebben we voor het groot onderhoud aan de toren van de RCE in 2013 een subsidie gekregen van € 87.500. Dit bedrag is gebaseerd op een schatting van de totale kosten van € 175.000. Wij hebben ons geconformeerd om de resterende € 87.500 in te zamelen en dit verloopt tot op heden goed.

Nu hebben we, samen met een restauratieaannemer, een bouwteam samengesteld en wat blijkt? Als we de toren niet willen ‘oplappen’, maar echt goed willen opknappen, gaat dat veel meer kosten dan € 175.000. Het bedrag om onze toren echt weer voor langere tijd oppie toppie te maken, bedraagt bijna € 330.000!

We komen dus, ondanks de subsidie en alle inspanningen, ongeveer € 155.000 tekort om de toren écht op te knappen. U begrijpt dat dat een enorme tegenvaller was.

Maar…. SBAAT gaat natuurlijk niet bij de pakken neerzitten!
Wij kunnen u nu, op voorhand, al melden dat we een geweldige sponsor hebben gevonden die

€ 45.000 aan ons tekort wil bijdragen. Rest ons om een bedrag van € 110.000 in te zamelen en daar gaan we alle fondsen in Nederland, Europa en als het moet de hele wereld voor aanschrijven.

Wij gaan ervoor om de toren van onze Abt volledig te restaureren en daarna geld te blijven inzamelen voor het onderhoud van dit prachtige gebouw, in het centrum van ons Terheijden.

U begrijpt dat het ons enorm helpt als we veel ‘Vrienden van de Abt’ hebben. Zo kunnen we alle fondsen, die we gaan aanschrijven, laten zien dat iedereen vindt dat De Abt voor Terheijden behouden moet blijven. Bent u nog geen vriend? Geef u dan snel op via http://www.stichtingbehoudantoniusabt.nl.

Voelt u zich niet prettig bij een automatische incasso? Álle bijdragen zijn zeer welkom, zie ons rekeningnummer op de website.

Bestuur Stichting Behoud de Antonius Abt.

Opbrengsten Rabo Clubkasactie en Jumbo

De Rabo clubkasactie is weer voorbij. Er is weer door velen op onze Stichting Behoud Antonius Abt gestemd. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. Wij hebben het mooie bedrag van € 530,40 mogen ontvangen. 

Wij danken jullie en de Rabobank voor deze mooie donatie. Het bedrag zal in de toekomst worden gebruikt bij de renovatie van de Toren. Om deze restauratie goed te doen is er heel veel geld nodig dus alle bedragen zijn welkom.

Ook de Jumboactie heeft een fijn bedrag opgeleverd namelijk €226,54. Ook dit bedrag gebruiken bij voor de renovatie van de kerktoren.

17991752_624360277756000_1711352276571621002_o

MVO-prijs Drimmelen

BND en Stichting Behoud de Antonius Abt organiseren op 13 oktober 2017 wederom een groots gala in de Antonius Abt te Terheijden, waar de gemeente Drimmelen voor de tweede keer de MVO-prijs voor de meest duurzame ondernemer van Drimmelen zal uitreiken.
U kunt van 19 mei tot 1 juli aanmelden.

Het wordt een fantastische avond, waar u andere ondernemers uit de gemeente Drimmelen kunt ontmoeten en u verrast zult worden door de schitterende entourage, heerlijke culinaire hoogstandjes en een geweldig programma.

Reserveer 13 oktober 2017 in uw agenda!

Jazzin’Abt 2017 – verslag

 

In een jazzy ambiance vond zondagmiddag 15 januari de tweede editie van Jazzin‘Abt, plaats in de Abt van Terheijden.

Pianist Rob van Bavel heeft er samen met de saxofonisten Paul Taks en Susan Steevens , zangeres Eveline van Wijk en vele andere muzikanten een prachtige middag van gemaakt. De zaal van de Abt was omgetoverd in een gezellige en sfeervolle huiskamer.

jazz-in-abt-2017_mirjam-schrauwen-3

Wij zijn erg blij met de vele mensen die op dit evenement afkwamen en samen met ons hebben genoten van een geweldige middag. Natuurlijk konden de collectezakken niet ontbreken. Wij hebben een mooi bedrag opgehaald tijdens deze middag wat geheel ten goede komt aan restauratie van de toren, waarmee we hopen te kunnen beginnen in 2018.

–> Bekijk hier de foto’s.

Rest ons nog om iedereen die mee heeft gewerkt, op wat voor manier dan ook, te bedanken. En natuurlijk in het bijzonder de muzikanten o.l.v. Rob van Bavel, H.R.S. Geluid en Video, Slijterij Jeroen van Dongen, Loodgietersbedrijf Joosen en Reimus Makelaardij.

jazz-in-abt-2017_mirjam-schrauwen-42

 

Nieuw: Abt Wijn

Sinds Juli 2016 verkopen wij Abt wijnen.Wij hebben een rode (Zuid-Afrikaanse wijn van verschillende druivensoorten; Cabernet Sauvignon, Merlot en Petit Verdo) en een witte wijn (Zuid-Afrikaanse Chardonnay).

U betaalt € 6,00 voor één fles en € 35,00 voor een doos met zes flessen. De wijn is te bestellen via ons emailadres: stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.

Daarnaast kunt u de wijn ook verkrijgen bij het Parochiekantoor tijdens de openingstijden; dinsdag en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Ook Slijterij van  Dongen en Molen de Arend verkopen deze heerlijke wijn.

abtwijn

Traaierie

De Traaierie vindt dit jaar plaats op zondag 11 september. Wij zullen met onze stichting aanwezig zijn. U kunt die dag de toren van de kerk beklimmen tot de hoogte van het uurwerk. Voor vrienden is dit gratis. Voor anderen tegen een kleine vergoeding. Aanmelden hiervoor kan via stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com of tijdens de Traaierie bij de kraam.

Wij gaan ook gsm telefoons inzamelen. Deze kunt u nu al afgeven bij het Parochiekantoor. Natuurlijk bieden wij ook onze Abt wijn (rood/wit) evenals het Abt bier te koop aan. De wijn is eveneens te koop bij het Parochiekantoor tijdens de openingstijden. (Di/Vr 9.30 tot 12.00)

Tenslotte hebben wij nog een grote verzameling boeken die wij voor een klein prijsje van de hand doen. Wij hopen u allen te zien.