Het bestuur

Het bestuur van Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden bestaat uit de volgende personen:

Petra Kimmel (voorzitter)
Weegbree 4
4844 HC Terheijden
06 51 67 42 15

Jannet van Gils (secretaris)
Liesveld 33
4844 RB Terheijden
06 29 33 29 30

Hans Brugman (penningmeester)
Klaverbeemd 31
4844 RH Terheijden
06 30 05 72 47