Vrienden van de Antonius Abt

In 2013 heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een subsidie toegewezen. Deze subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van 50% (BRIM-regeling) en loopt van 2014 tot en met 2019. Hierna kan de subsidie opnieuw aangevraagd worden. Het parochiebestuur heeft aangegeven dat de eigen bijdrage in de onderhoudskosten via fondsenwerving bijeengebracht moet worden en daarom werft Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden “Vrienden van de Antonius Abt’.
Vrienden van de Antonius Abt betalen 25 euro per jaar en dit geld wordt geheel en uitsluitend besteed aan onderhoud van het gebouw.
De Parochie ontvangt de onderhoudssubsidie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en betaalt de onderhoudskosten, indien en voor zover deze voor 50% gedekt worden door bijdragen van SBAAT.

Wilt u ook Vriend worden van de Antonius Abt? Download onze folder en vul de machtiging in!

Als u een lijfrenteovereenkomst met ons sluit, is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder dat rekening gehouden hoeft te worden met een drempel.
Klik hier om het formulier te downloaden waarmee u met een lijfrente overeenkomst kunt doneren. Neem daarna contact op met onze penningmeester Hans Brugman