4 januari 2018

Stand van zaken Toren

Zoals u weet hebben we voor het groot onderhoud aan de toren van de RCE in 2013 een subsidie gekregen van € 87.500. Dit bedrag is gebaseerd op een schatting van de totale kosten van € 175.000. Wij hebben ons geconformeerd om de resterende € 87.500 in te zamelen en dit verloopt tot op heden goed.

Nu hebben we, samen met een restauratieaannemer, een bouwteam samengesteld en wat blijkt? Als we de toren niet willen ‘oplappen’, maar echt goed willen opknappen, gaat dat veel meer kosten dan € 175.000. Het bedrag om onze toren echt weer voor langere tijd oppie toppie te maken, bedraagt bijna € 330.000!

We komen dus, ondanks de subsidie en alle inspanningen, ongeveer € 155.000 tekort om de toren écht op te knappen. U begrijpt dat dat een enorme tegenvaller was.

Maar…. SBAAT gaat natuurlijk niet bij de pakken neerzitten!
Wij kunnen u nu, op voorhand, al melden dat we een geweldige sponsor hebben gevonden die

€ 45.000 aan ons tekort wil bijdragen. Rest ons om een bedrag van € 110.000 in te zamelen en daar gaan we alle fondsen in Nederland, Europa en als het moet de hele wereld voor aanschrijven.

Wij gaan ervoor om de toren van onze Abt volledig te restaureren en daarna geld te blijven inzamelen voor het onderhoud van dit prachtige gebouw, in het centrum van ons Terheijden.

U begrijpt dat het ons enorm helpt als we veel ‘Vrienden van de Abt’ hebben. Zo kunnen we alle fondsen, die we gaan aanschrijven, laten zien dat iedereen vindt dat De Abt voor Terheijden behouden moet blijven. Bent u nog geen vriend? Geef u dan snel op via http://www.stichtingbehoudantoniusabt.nl.

Voelt u zich niet prettig bij een automatische incasso? Álle bijdragen zijn zeer welkom, zie ons rekeningnummer op de website.

Bestuur Stichting Behoud de Antonius Abt.