1 januari 2019

Kerkbanken en andere voorwerpen uit de Heilige Antonius Abt te koop aangeboden op 12 januari 2019

De afgelopen tijd is Stichting Behoud de Antonius Abt samen met de parochie en de WOK (Werkgroep Onderhoud Kerk) druk bezig geweest met het klaarmaken van de kerkruimte voor Kerst. Tijdens deze voorbereiding werd duidelijk dat niet alle banken en voorwerpen teruggeplaatst gaan worden in de Heilige Antonius Abt. Er is toen besloten om deze banken en voorwerpen te koop aan te bieden. De verkoop is op 12 januari 2019 van 12:00-15:00 op twee locaties. De opbrengst van deze verkoop gaat volledig naar de restauratie van de kerktoren!

Toen tijdens het klaarmaken van de Heilige Antonius Abtkerk duidelijk werd dat niet alle banken en losse voorwerpen (stoeltjes, tafeltjes e.d.) teruggeplaatst konden worden, hebben alle partijen in samenspraak besloten om ze in de verkoop te doen. Hiermee kunnen er twee vliegen in één klap geslagen worden: er kan geld ingezameld worden voor de hoognodig torenrestauratie én aan belangstellenden wordt de kans geven om in het bezit te komen van unieke items uit het oudste monument van de gemeente Drimmelen.

Van de banken zijn er twee standaardmaten beschikbaar. De banken zijn ofwel 1.65 meter lang (kleine banken) ofwel 4.70 meter lang. Beiden kosten €100 euro per stuk. Er dient zelf gezorgd te worden voor het vervoer van de banken van de verkooplocatie.

Voor € 35 extra (dus €135) worden de lange banken op maat gemaakt. Hierbij kan gekozen worden voor de volgende maten: 2.15 meter, 2.70 meter, 3.10 meter,  3.65 meter en 4.10 meter.

Deze op maat gemaakte banken kunnen dan in het eerste kwartaal van 2019, op afspraak, worden opgehaald.

De verkoop vindt op 12 januari 2019 tussen 12:00-15:00 plaats op de volgende adressen:

Kleine banken (1,65 meter)         De Abt, Markstraat Terheijden                          (Alleen contant)

Overige banken en spullen          Bergen 26 Terheijden                                  (Pinnen ook mogelijk)

Voor deze eenmalige verkoop geldt op=op. Mis deze kans dus niet om een uniek historisch voorwerp uit Terheijden te bezitten!