Financiën

U kunt op verschillende manieren geld doneren aan Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden.

Ten eerste kunt u vriend worden van de Antonius Abt.

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemente Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Het privacyreglement staat op de website onder het kopje Financiën vermeld.

Daarnaast kunt u een eenmalige donatie doen op rekeningummer NL03 RABO 0142830658 ten name van Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden.

Tot slot kunt u een periodieke gift doen.  Na het invullen kunt u het formulier verzenden naar  Stichting Behoud Antonius Abt t.a.v. de heer H. Brugman, Klaverbeemd 31, 4844 AB Terheijden. Klik voor de voorwaarden hier.

Fiscale consequenties.

Stichting Behoud Antonius Abt is een ANBI Stichting (nummer:85.34.29.212). Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van de giften in een jaar liggen tussen 1% (met een minimum van 60 euro) en 10% van het verzamelinkomen voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten.
Periodieke giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar van de belasting, en zijn niet aan een minimum- of maximumbedrag gebonden.

Klik hier om het jaarverslag van 2018 te downloaden.