Bestuur

Contact via website: http://www.behouddeantoniusabt.nl

Het bestuur van Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden bestaat uit de volgende personen:

Petra Kimmel (voorzitter)
Weegbree 4
4844 HC Terheijden
(06) 46 27 51 28

Jannet van Gils (secretaris)
Liesveld 33
4844 RB Terheijden
(06) 29 33 29 30

Hans Brugman (penningmeester)
Klaverbeemd 31
4844 RH Terheijden
06) 30 05 72 47

De Werkgroep bestaat uit de volgende personen:
 Henk van der Maaten
 Annetti Schaap
 Leo Vermeulen
 Mirjam Vissers
 Toin Krijnen
 Susan Nash
 Eline Kimmel
Miriam van Helmond

Bij het organiseren van de diverse activiteiten wordt de Werkgroep door diverse personen ondersteund.

Werkgroep Ondernemersgala:
 Jeroen Hoogveldt , Stef Vissers
 Jannet van Gils, Petra Kimmel
 Ellen Verhaard, Ton Zwinkels
Werkgroep Jazzin’Abt:
 Thecla den Exter
 Susan Steevens
 Paul Taks
 Mirjam Schrauwen