Bestuur

Contact via website: http://www.behouddeantoniusabt.nl

Het bestuur van Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden bestaat uit de volgende personen:

Petra Kimmel (voorzitter)
Weegbree 4
4844 HC Terheijden
(06) 46 27 51 28

Jannet van Gils (secretaris)
Liesveld 33
4844 RB Terheijden
(06) 29 33 29 30

Hans Brugman (penningmeester)
Klaverbeemd 31
4844 RH Terheijden
06) 30 05 72 47

Vaste werkgroep leden;
 Henk van der Maaten
 Annetti Schaap
 Leo Vermeulen
 Mirjam Vissers
 Susan Nash
 Eline Kimmel
Miriam van Helmond

Bij het organiseren van de diverse activiteiten kunnen wij een beroep doen op vele vrijwilligers. Hebt u interesse, of wilt u meer informatie neem dan contact op via ons email-adres ; stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com