Beleidsplan

Stichting Behoudt de Antonius Abt Terheijden

Inleiding:

De komende tien jaar zal, naar verwachting, de helft van de ruim vijfhonderd Christelijke kerken in Noord Brabant zijn functie verliezen. Ook de Vijf Heiligen Parochie (hierna: VHP) heeft drastische maatregelen genomen. Drie van de vijf kerken van de VHP zijn inmiddels gesloten en ook de Antonius Abt kerk in Terheijden werd met sluiting bedreigd. Een aantal vrijwilligers willen dit proberen te voorkomen en hiertoe is op 26 november 2013

“Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden”

opgericht ten kantore mr. C.A.J. Geerse, Notaris te Terheijden.
De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5933.77.29

Doel Algemeen:
Het formele doel van de stichting, zoals omschreven in het uittreksel handelsregister K.v.K, is

– het inzamelen van gelden ten behoeve van het behoud van het gebouw Antonius Abt te Terheijden –

Daarnaast wil de Stichting het gebouw terugzetten in de gemeenschap. Daarom is in 2018 een tussenwand geplaatst, waardoor een kleine kerkelijke ruimte voor de parochie behouden is gebleven en daarnaast een multifunctionele ruimte voor exposities en culturele activiteiten is gecreëerd. Naam van deze multifunctionele ruimte is De Abt. De tussenwand is een bijzonder ontwerp van Edwin Paymans en Susan Nash.

Doel korte termijn:

In 2019 wordt de noodzakelijke restauratie aan de toren uitgevoerd. Door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is een subsidie toegezegd van 50% van de kosten. Eind 2018 heeft de Stichting een eigen vermogen van € 85.000. Dankzij een anonieme gift en toezeggingen van andere fondsen is het benodigde bedrag van € 380.000 bijna ingezameld. We zijn dan ook blij dat de restauratie van de toren in 2019 van start kan gaan.

In 2019 worden er meer culturele activiteiten in De Abt georganiseerd. Daarnaast wordt in 2019 gestart met het geven van rondleidingen.

Doel Lange Termijn:

De scheidingswand is het eerste kunstobject in De Abt. Om De Abt geschikt te maken voor exposities en culturele activiteiten moet de ruimte verder vormgegeven en ingericht worden. Hierbij moeten alle elementen dezelfde kwaliteit en uitstraling krijgen als de wand.

Voor de bijeenkomstruimte wordt een onafhankelijke exploitatie opgezet. Daarom heeft Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden een Werkgroep Exploitatie ingesteld.
Er wordt uitgegaan van een realistisch groeimodel. Het project is nog in proces is en de exploitatie wordt op basis van successen nader uitgewerkt.
Het beheer van de ruimte gaat vooralsnog uit van een beperkte omzet, gegenereerd door entreegelden van rondleidingen en expositie(s) en het organiseren van culturele activiteiten.